Hotline | 02862713039

Báo giá mạ kẽm nhúng nóng sắt thép | Công ty gia công xi mạ kẽm lớn nhất trên thị trường tphcm và các tỉnh thành lân cận toàn quốc.

Một số câu hỏi thắc mắc về mạ kẽm sắt thép ???

Mạ kẽm điện phân, mạ kẽm nhúng nóng, Nơi địa chỉ nào gia công mạ kẽm sắt thép uy tín chất lượng tại tphcm ??? Gia công mạ kẽm sắt thép bao nhiêu tiền 1 kg ??? Và một số câu hỏi liên quan đến gia công mạ kẽm sắt thép về giá cả, sản phẩm và tiêu chuẩn nhúng sẽ được đáp ứng trong bài viết dưới đây !

1. Bảng báo giá thép hình V mạ kẽm điện phân và mạ kẽm nhúng nóng

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH V MẠ KẼM ĐIỆN PHÂN VÀ MẠ KẼM NHÚNG NÓNG
QUY CÁCHGIÁ MẠ KẼM
VNĐ/KG
GIÁ NHÚNG KẼM
VNĐ/KG
Thép V25x25x3lyx6m40008000
Thép V30x30x3lyx6m40008000
Thép V40x40x3lyx6m40007000
Thép V40x40x4lyx6m40007000
Thép V40x40x5lyx6m40007000
Thép V50x50x3lyx6m40007000
Thép V50x50x4lyx6m40007000
Thép V50x50x5lyx6m40007000
Thép V50x50x6lyx6m40007000
Thép V60x60x5lyx6m40007000
Thép V60x60x6lyx6m40007000
Thép V63x63x4lyx6m40007000
Thép V63x63x5lyx6m40007000
Thép V63x63x6lyx6m40007000
Thép V65x65x5lyx6m40007000
Thép V65x65x6lyx6m40007000
Thép V70x70x6lyx6m40007000
Thép V70x70x7lyx6m40007000
Thép V75x75x6lyx6m40007000
Thép V75x75x8lyx6m40007000
Thép V75x75x9lyx6m40007000
Thép V100x100x10lyx6m40007000
Thép V100x100x10lyx12m40007000

Thép hình V nhà bè sau khi được gia công mạ kẽm điện phân tại kho Tphcm

thép hình V mạ kẽm

2. Bảng báo giá thép tấm mạ kẽm điện phân và mạ kẽm nhúng nóng

BẢNG BÁO GIÁ THÉP TẤM MẠ KẼM ĐIỆN PHÂN VÀ MẠ KẼM NHÚNG NÓNG
QUY CÁCHGIÁ MẠ KẼM
VNĐ/KG
GIÁ NHÚNG KẼM
VNĐ/KG
Thép tấm 3mm40008000
Thép tấm 4mm40007500
Thép tấm 5mm40007000
Thép tấm 6mm40007000
Thép tấm 8mm40007000
Thép tấm 10mm40007000
Thép tấm 12mm40007000
Thép tấm 14mm40007000
Thép tấm 16mm40007000
Thép tấm 18mm40007000
Thép tấm 20mm40007000
Thép tấm 25mm40007000
Thép tấm 30mm40007000
Thép tấm 35mm40007000
Thép tấm 38mm40007000
Thép tấm 40mm40007000
Thép tấm 50mm40007000
Thép tấm 60mm40007000
Thép tấm 70mm40007000
Thép tấm 80mm40007000
Thép tấm 90mm40007000
Thép tấm 100mm40007000
Thép tấm > 100mm40007000

Thép tấm dày 20ly dài 12m được gia công mạ kẽm nhúng nóng tại kho TPHCM

Thép tấm 20 ly gia công mạ kẽm

Để được hổ trợ tư vấn báo giá xin quý vị khách hàng liên hệ qua số máy : 

0941.900.713 – 0947.900.713

Phòng Kinh Doanh

THAM KHẢO : Báo gia thép tấm mạ kẽm cắt đục lỗ chấn dập theo yêu cầu tại tphcm 

3. Bảng báo giá thép tròn trơn mạ kẽm điện phân và mạ kẽm nhúng nóng

BẢNG BÁO GIÁ THÉP TRÒN TRƠN MẠ KẼM ĐIỆN PHÂN VÀ MẠ KẼM NHÚNG NÓNG
QUY CÁCHGIÁ MẠ KẼM
VNĐ/KG
GIÁ NHÚNG KẼM
VNĐ/KG
Thép tròn trơn phi 10x6m40008000
Thép tròn trơn phi 12x6m40008000
Thép tròn trơn phi 14x6m40008000
Thép tròn trơn phi 16x6m40008000
Thép tròn trơn phi 18x6m40008000
Thép tròn trơn phi 20x6m40008000
Thép tròn trơn phi 22x6m40008000
Thép tròn trơn phi 25x6m40008000
Thép tròn trơn phi 28x6m40008000
Thép tròn trơn phi 30x6m40008000
Thép tròn trơn phi 32x6m40008000
Thép tròn trơn phi 34x6m40008000
Thép tròn trơn phi 36x6m40008000
Thép tròn trơn phi 38x6m40008000
Thép tròn trơn phi 40x6m40008000
Thép tròn trơn phi 42x6m40008000
Thép tròn trơn phi 44x6m40008000
Thép tròn trơn phi 45x6m40008000
Thép tròn trơn phi 50x6m40008000
Thép tròn trơn phi 60x6m40008000
Thép tròn trơn phi 70x6m40008000
Thép tròn trơn phi 80x6m40008000
Thép tấm > 100mm40008000

Sắt thép tròn trơn sau khi gia công mạ kẽm nhúng nóng tại kho ASEAN STEEL

thép tròn trơn mạ kẽm nhúng nóng

4. Bảng báo giá thép hình U mạ kẽm điện phân và mạ kẽm nhúng nóng

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH U  MẠ KẼM ĐIỆN PHÂN VÀ MẠ KẼM NHÚNG NÓNG
QUY CÁCHGIÁ MẠ KẼM
VNĐ/KG
GIÁ NHÚNG KẼM
VNĐ/KG
Thép hình U50x6m35007000
Thép hình U50x25x5x6m35007000
Thép hình U65x32x3.2x6m35007000
Thép hình U80x38x3.2x6m35007000
Thép hình U80x39x3.7x6m35007000
Thép hình U100x45x3.4x6m35007000
Thép hình U100x46x5.3x6m35007000
Thép hình U120x50x3.9x6m35007000
Thép hình U120x50x5.5x6m35007000
Thép hình U140x52x4.2x6m35007000
Thép hình U140x55x5.5x6m35007000
Thép hình U160x60x5.0x6m35007000
Thép hình U160x62x5.5x6m35007000
Thép hình U100x45x4.0x6m35007000
Thép hình U100x55x3.2x6m35007000
Thép hình U120x64x4.0x6m35007000
Thép hình U150x75x5.0x6m35007000
SẮT THÉP HÌNH U NHẬP KHẨU
Thép hình U100x50x5.0x7.5x12m35007000
Thép hình U125x65x6x8x12m TQ35007000
Thép hình U150x75x6.5x6m TQ35007000
Thép hình U150x75x6.5x6m HQ35007000
Thép hình U180x64x5.3x12m35007000
Thép hình U200x69x5.4x12m35007000
Thép hình U200x75x8.5x12m35007000
Thép hình U200x75x9x12m35007000
Thép hình U200x80x7.5x12m35007000
Thép hình U250x78x6x12m35007000
Thép hình U250x78x7x12m35007000
Thép hình U250x90x9x12m35007000
Thép hình U250x76x6x12m35007000

Thép hình U300x85x7.5x12m

35007000
Thép hình U300x90x9x12m35007000

Thép hình U100 sau khi nhúng kẽm thành phẩm tại kho tphcm

thép hình U mạ kẽm nhúng nóng

5. Bảng báo giá thép hình I mạ kẽm điện phân và mạ kẽm nhúng nóng

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH I MẠ KẼM ĐIỆN PHÂN VÀ MẠ KẼM NHÚNG NÓNG
QUY CÁCHGIÁ MẠ KẼM
VNĐ/KG
GIÁ NHÚNG KẼM
VNĐ/KG
Thép hình I198X99x4.5x7x12m40008000
Thép hình I200x100x5.5x8x12m40007500
Thép hình I248x124x5x8x12m40007000
Thép hình I250x125x6x9x12m40007000
Thép hình I298x149x5.5x8x12m40007000
Thép hình I300x150x6.5x9x12m40007000
Thép hình I350x175x7x11x12m40007000
Thép hình I390x199x7x11x12m40007000
Thép hình I400x200x8x13x12m40007000
Thép hình I440x300x11x18x12m40007000
Thép hình I446x199x8x13x12m40007000
Thép hình I450x200x8x13x12m40007000
Thép hình I496x199x10x16x12m40007000
Thép hình I500x200x10x16x12m40007000
Thép hình I596x199x10x16x12m40007000
Thép hình I600x200x10x17x12m40007000
Thép hình I700x300x13x24x12m40007000
Thép hình I800x300x14x26x12m40007000

Thép hình I gia công mạ kẽm tại kho ASEAN STEEL

Thép hình I mạ kẽm nhúng nóng

6. Bảng báo giá thép hình H mạ kẽm điện phân và mạ kẽm nhúng nóng

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH H MẠ KẼM ĐIỆN PHÂN VÀ MẠ KẼM NHÚNG NÓNG
QUY CÁCHGIÁ MẠ KẼM
VNĐ/KG
GIÁ NHÚNG KẼM
VNĐ/KG
Thép hình H100x100x6x8x12m40008000
Thép hình H125x125x6.5x9x12m40007500
Thép hình H175x175x7.5x11x12m40007000
Thép hình H194x150x6x9x12m40007000
Thép hình H200x200x8x12x12m40007000
Thép hình H250x250x9x14x12m40007000
Thép hình H300x300x10x15x12m40007000
Thép hình H350x350x12x19x12m40007000
Thép hình H mạ kẽm nhúng nóng

Chú ý : 

– Bảng báo giá trên đã bao gồm chi phí thuế VAT 10%

– Sản phẩm chất lượng mới 100% chưa qua sử dụng

– Thanh toán linh hoạt : Chuyển khoản hoặc tiền mặt

– Dung sai do nhà sản xuất quy định : +-5%

– Đội ngủ bán hàng và giao hàng nhiệt tình nhanh chóng

Bảng phân loại độ dày lớp kẽm bám trên từng chủng loại.

BẢNG ĐỘ DÀY LỚP PHỦ TRUNG BÌNH TỐI THIỂU THEO NHÓM VẬT LIỆU 
NHÓM VẬT LIỆUPHẠM VI ĐỘ DÀY THÉP ĐO ĐƯỢC
Thép cấu trúc45657575100100
Thép dài và thanh4565757575100
thép tấm4565757575100
thép ống454575757575
thép dây355060658080
thép thanh gia cố35506065100100

Quy trình gia công mạ kẽm nhúng nóng | Báo giá sắt thép 2021

Quy trình gia công mạ kẽm nhúng nóng sắt thép bao gồm 8 bước : 

Quy trình mạ kẽm nhúng nóng sắt thép

Bước 1 : Tẩy sạch sơn và dầu trên sắt thép : 

Làm sạch sắt thép trước khi xi mạ kẽ đây là bước rất quan trọng để loại bỏ hết dầu mở, gỉ sét hoặc lớp sơn cũ trên bề mặt sắt thép làm tăng độ bám dính cho lớp mạ.

Bước 2 : Rửa với nước : 

Đem sản phẩm sau khi tẩy cho vào bể nước sạch để loại bỏ hết những cạn bẩn.

Bước 3 : Tẩy gỉ sét sắt thép với dung dịch trợ nhúng axit

– Dùng dung dịch axit sulfric hoặc axit clohydric sẽ loại bỏ được lớp gỉ và các oxit khỏi bề mặt.

– Trước khi nhúng sắt thép cần tẩy vào dung dịch có nồng độ còn 8 đến 15% trong nhiệt độ khoảng 10 đến 30 độ C trong thời gian từ 20 đến 60 phút.

hướng dẫn tải gỉ sét kim loại nhúng nónga

Các bước tẩy gỉ sét trước khi cho sắt thép vào bề nhúng kẽm

Bước 4 : Rửa lại bằng nước

– Rửa axit và các chất dư còn lại trên bề mặt sắt thép

Bước 5 : Xử lý bề mặt bằng Flux dung dịch trợ dung – tạo lớp bám dính

– Nhúng trợ dung bước này sắt thép sẽ được nhúng trực tiếp vào dung dịch amonu cloru có tác dụng loại bỏ axit đã hình thành trên bề mặt kim loại ngăn ngừa diễn ra quá trình oxi hóa.

Bước 6 : Tiến hành cho sắt thép vào bề kẽm nóng

– Sau khi trải qua quá trình các bước làm sạch tiến hành cho sắt thép vào bề kẽm nóng. Chú ý, trong quá trình nhúng kẽm sắt thép phải nằm hoàn toàn trong bể kẽm, thời gian nhúng cần được căn chỉnh. Thời gian ảnh hưởng trực tiếp đến độ dày lớp bám dính kẽm.

– Quá trình gia công mạ kẽm nhúng nóng được đảm bảo đạt tiêu chuẩn ASTM hoặc tiêu chuẩn tương đương, ngoài ra, nhiệt độ đạt tiêu chuẩn của bể kẽm là 454 độ C. Sau khi nhúng kẽm xong cần được làm nguội bằng cách cho vào bể nước giúp sắt thép sáng bóng đẹp.

Bước 7 : Tạo lớp bảo vệ : 

– Nhúng sản phẩm sắt thép qua dung dịch cromat có nồng độ 1.0 đến 1.5% với độ pH là 3.5 đén 4.5 trong khỏng 30 giây để chống móc và làm nguội sản phẩm

Bước 8 : Vệ sinh và kiểm tra lớp mạ kẽm nhúng nóng

– Sau khi trải qua những bước trên cần kiểm tra độ dày của lớp mạ kẽm và tiêu chuẩn ASTM, thử nghiệm những thành phần hóa học và điều kiện của bề mặt sắt thép.

Liên hệ ngay để nhận báo giá mạ kẽm nhúng nóng sắt thép tốt nhất hôm nay

Quý vị khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm gia công mạ kẽm nhúng nóng tại công ty chúng tôi xin vui lòng liên hệ đến văn phòng kinh doanh qua số máy : 

0941.900.713 – 0945.900.713

Phòng Kinh Doanh 

Quy trình các bước gia công mạ kẽm nhúng nóng tại công ty ASAEN STEEL

Bước 1 : Tiếp nhận nhu cầu gia công mạ kẽm nhúng nóng sắt thép

Bước 2 : Phòng kinh doanh trực tiếp gửi báo giá cho quý khách qua zalo, facebook, viber,…

Bước 3 : Thống nhất giá cả, thời gian và địa điểm giao nhận hàng hóa

Bước 4 : Chốt đơn hàng và tiến hàng giao hàng tại kho ASAEN STEEL

Bước 5 : Nhận hàng và thanh toán

báo giá mạ kẽm nhúng nóng hcm

Giao hàng thép hình I300 mạ kẽm nhúng nóng tại kho Tphcm

Chúng tôi hổ trợ giao hàng tại nội thành Thành Phố Hồ Chí Minh bao gồm cấc quận huyện : 

Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Bình Thạnh, Quận Bình Tân, Quận Tân Phú, Quận Tân Bình, Quận Gò Vấp, Quận Phú Nhuận, Quận Thủ Đức, Huyện Nhà Bè, Huyện Củ Chi, Huyện Bình Chánh, Huyện Hóc Môn,….

báo giá mạ kẽm nhúng nóng tphcm

Địa chỉ gia công mạ kẽm nhúng nóng uy tín | Báo giá mạ kẽm nhúng nóng tốt nhất tphcm

Tự hào khi thương hiệu sắt thép phủ sóng trên tất cả mọi miền đất nước bao gồm các tỉnh thành :

– Thành Phố Hồ Chí MInh, Vũng Tàu, Biên Hòa, Bình Phước, Bình Thuận, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Ninh Thuận,….

– Long An, Tiền Giang, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Bến Tre,…

– Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Nông, Đak Lak, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quy Nhơn, Bình Định, Phú Yên,…

– Hà Nội, Hà Nam, Thanh Hóa, QUảng Ninh, Hải Phòng, Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Kạn, Hải Dương,….

báo giá mạ kẽm nhúng nóng giá rẻ

GIAO HÀNG SẮT THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG TẠI KHO TẠI TPHCM

Ngoài gia công mạ kẽm nhúng nóng và mạ kẽm điện phân ASEAN STEEL chuyên nhập khẩu và cung cấp sắt thép bao gồm : 

Thép hình I U V H, thép tấm, thép ray, thép ống, thép hộp, thép tròn trơn, sắt xây dựng, xà gồ C – Z, thép đặc chủng, sắt xây dựng,….

Nhận gia công cắt đục lỗ chấn tât cả các loại sắt thép giá tốt nhất trên thị trường Thành Phố Hồ Chí Minh.

NIỀM TIN LÀ CON ĐƯỜNG !

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Asean Steel
MST : 0316347713
Địa chỉ : 229 Đường Trục, P.13, Quận Bình Thạnh – Tp.Hcm
Tel : 028.6271.3039                    
Email : info@aseansteel.vn